Ceny ustalane są w drodze negocjacji z Klientem, dotyczą okresów miesięcznych i obejmują kompleksową obsługę przedsiębiorstwa Klienta. Uzależnione są od wkładu pracy naszego zespołu a zatem:

  • od formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa,
  • ilości zapisów księgowych dokonanych przez Biuro,
  • stopnia skomplikowania operacji gospodarczych,
  • ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie Klienta,
  • indywidualnych oczekiwań Klienta co do zakresu usług Biura.

Nie pobieramy żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza ustaloną stawką miesięczną, z wyjątkiem dodatkowej opłaty za sporządzenie bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej po zakończeniu roku obrachunkowego przy prowadzeniu pełnej księgowości.

Przykładowe, minimalne ceny naszych usług:

  • pełna księgowość – od 1500,00 zł
  • pkpir – od 205 zł
  • ryczałt ewidencjonowany – od 163 zł

Podane ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.