1. Prowadzenie akt osobowych pracowników, bieżące uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy.
 3. Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
 4. Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych pracowników (PIT 40), sprawozdań statystycznych, związanych z zatrudnieniem.
 6. Współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach właściwych urzędów, dotyczących spraw pracowniczych.
 7. Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z ustaniem zatrudnienia.
 8. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta, przygotowanie list płac.
 9. Pełna obsługa umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło).
 10. Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych zarówno Klienta, jak też osób przez niego zatrudnionych.
 11. Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych.
 12. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu.